!

EXPLOSAFE - FIM / SVEMO & SBF Godkänt - Pris per liter.

 • FIM / SVEMO Godkänt
 • SBF Godkänt
 • Detta är det enda system som är godkänt enligt både US Military & US Airforce specifikationer.
 • Reducerar avsevärt faran i händelse av brand
 • Hindrar brandfarliga vätskor och gaser från att explodera.
 • Ökar avsevärt krocktåligheten i tanken, vid en krasch
 • Reducerar risken för avdustning av kolväten
 • Förhindrar att bränlet skvalpar/förflyttar sig  i tanken
 • Förebygger och lagrar inte statisk elektricitet
 • Skyddar mot elektromagnetiska störningar (EMDs)
 • Helt underhållsfritt och mycket långvarigt skydd
 • Tål extremt höga temperaturer (smälter ej som vanligt tankskum)
 • Mycket lättinstallerat, dvs bara att hälla i tills tanken är full
 • Upptar endast 1-2% av tankvolymen beroende på applikation
 • 100% återvinningsbart
 • Har en näst intil obefintlig vikt
 • Aldrig mer stopp i bränslefilter, spridare eller förgasare pga att tankskummet lösts upp.

   

               

   

   

  I vårt sökande efter att kunna erbjuda våra kunder de bästa säkerhetsprodukter som går

  att finna, är vi stolta att kunna presentera EXPLOSAFE på den skandinaviska marknaden!

   

  Ställer du dig frågan varför proffessionella racerförares motorcyklar och bilar aldrig exploderar vid hårda krascher? Det är pga att de har EXPLOSAFE i sina tankar!

   

  Så vad gör egentligen EXPLOSAFE?

   

  • Risken för explosion börjar när bränsle och luft kommer i kontakt med en gnista.
  • EXPLOSAFE hindrar detta från att hända på ett flertal sätt.
  • EXPLOSAFE delar upp tanken i mindre celler, vilket förhindrar  flamman från att snabbt
   sprida sig och på så sätt skapa en explosion.
  • EXPLOSAFE aluminium "pellets" hjälper till att kyla ner flammorna genom att absorbera
   hettan samt hindrar bränslet från att snabbt förflytta sig.
  • EXPLOSAFE är helt okänsligt för alla typer av bränslen och kan ej lösas upp, som tex
   vanlig tankfoam ofta gör.
  • EXPLOSAFE är inte temperaturkänsligt, utan tål extremt höga temperaturer vilket gör att det ej förlorar sin förmåga vid en eventuell brand, vilket vanlig tankfoam gör.
  • EXPLOSAFE kan inte heller lagra statisk elektricitet vilket också ökar säkerheten tex vid
   bränslepåfyllning.